[szkolenie online] Samobójstwa i samouszkodzenia – diagnoza, interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna

Termin szkolenia: 24.09.2021, godz. 9:00 – 16:00
Miejsce szkolenia: Platforma ZOOM
Cena: 399 zł
Organizator: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Adresaci: osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem osobom w kryzysie, odpowiedzialne za interwencję w sytuacji kryzysów, wypadków i katastrof. Szczególnie zapraszamy psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia i instytucji pomocy społecznej, służb ratowniczych, oraz studentów ostatnich lat studiów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja.

Zapisy: https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=karta-zgloszenia&id=1829

Program szkolenia
1. Zachowania samobójcze a samouszkodzenia – rozpoznanie.
2. Dynamizm samobójstwa. Dynamika samouszkodzeń.
3. Zachowania samobójcze – czynniki kliniczne, społeczne, osobiste.
4. Cechy charakterystyczne osób popełniających samobójstwo.
5. Analiza listów samobójców.
6. Samobójstwo – znaki ostrzegawcze.
7. Formularz Oceny Selekcyjnej – w odniesieniu do problematyki zagrożenia życia.
8. Pomoc psychologiczna dla osób o skłonnościach samobójczych- poradnictwo w kryzysie, strategie interwencji wobec samobójstwa.
9. Zapobieganie samobójstwom. Postępowanie z osobą z problemem samouszkodzeń.
10. Opracowywanie terapii prewencyjnych.
11. Stres i żałoba po samobójstwie.
12. Spotkanie postinterwencyjne.
13. Opieka nad osobą po próbie samobójczej, opieka nad rodziną samobójcy.

Podziel się

Comments (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.