[szkolenie online] Zaburzenia osobowości borderline – diagnoza i psychoterapia

Termin szkolenia: 26 listopada 2021, 9:00-16:00
Miejsce szkolenia: online, platforma ZOOM
Cena: 399 zł
Organizator: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Prowadzący: Bernadetta Wilczyńska

Adresaci: zapraszamy osoby pracujące w obszarze pomagania: psychologów, pedagogów, terapeutów, kuratorów, pracowników pomocy społecznej oraz studentów ostatnich lat psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie zaburzeń borderline.

Zapisy: https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=karta-zgloszenia&id=1862

Więcej informacji: https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=info-ogolne&id=1862

Na szkoleniu zostanie przybliżona charakterystyka zaburzenia borderline oraz omówione teorie dotyczące przyczyn kształtowania się tej struktury charakteru, co ma na celu przybliżenie uczestnikom problematyki zaburzeń z pogranicza. Podczas szkolenia poruszone zostaną zarówno kwestie związane z wypracowaniem zasad kontaktu z osobami borderline, przestrzeganiem settingu itp. jak i zarys pracy terapeutycznej.

Program szkolenia:
1.
Ocena diagnostyczna i plan leczenia
Diagnoza jako proces – omówienie wywiadu strukturalnego O.F. Kernberga, ocena diagnostyczna oraz plan leczenia.
Psychodynamiczny opis osobowości i zaburzeń osobowości (kliniczne kryteria oceny organizacji osobowości, klasyfikacja patologii osobowości w modelu teorii relacji z obiektem, strukturalny model zaburzeń osobowości, struktury psychologiczne a poziomy zaburzeń osobowości)
Diagnoza ICD-10
Omówienie zaburzeń osobowości typu borderline
2. Podstawowe zadania i strategie leczenia
Podstawowe zasady pracy i elementy leczenia
Podstawowe strategie TFP-E
Relacja terapeutyczna i ustanawianie kontraktu
Analiza przeniesienia
– Potrzeba superwizji

Bernadetta Wilczyńska – psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze doświadczenia terapeutyczne zdobywała w Dolnośląskim Centrum Onkologicznycm we Wrocławiu, gdzie pracowała z pacjentem cierpiącym na chorobę nowotworową. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie pacjentami są osoby dorosłe, młodzież i dzieci, a także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z pacjentami doświadczającym przemocy w rodzinie, oraz prowadzi terapię z dziećmi krzywdzonymi, molestowanymi i po traumie. Od 2008 roku odbywa szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które spełnia wymogi dotyczące uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę na bieżąco superwizuje u certyfikowanych psychoterapeutów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Podziel się

Comments (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.